Socialinė atsakomybė


KORUPCIJOS PREVENCIJA

BARBORA, drauge su kitomis MAXIMA GRUPĖS įmonėmis, savo veikloje vadovaujasi Korupcijos prevencijos politika, kurios tikslas – nustatyti pagrindinius Korupcijos prevencijos principus ir reikalavimus bei jų laikymosi užtikrinimo gaires, kurių įgyvendinimas sudaro prielaidas bei sąlygas įmonei įgyvendinti aukščiausius skaidraus verslo vykdymo standartus. BARBORA netoleruoja Korupcijos jokiomis formomis ir imsis prevencinių priemonių, kad būtų užkirstas kelias Korupcijos apraiškoms įmonėje. Su Korupcijos prevencijos politika galite susipažinti čia.
Jei Jums žinoma apie galimus korupcijos ar kitus nusikalstamos veikos atvejus mūsų įmonėje, prašome apie tai anonimiškai pranešti el. p. pasitikejimolinija@barbora.lt arba tel. 8 682 767 86. Konfidencialumą garantuojame.


SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ

Mažiname plastiko naudojimą

Kasdien rūpindamiesi, kad klientai galėtų patogiai ir paprastai apsipirkti, stengiamės pasirūpinti ir aplinka, kurioje visi gyvename. 2021 m. vasarą, siekdami mažinti plastiko naudojimą, žengėme mums svarbų ir klientų jau įvertintą žingsnį – atsisakėme plastikinių maišų užsakymams pakuoti. Visus užsakymus pakuojame tik popieriniuose maišuose. Plačiau apie prekių pakavimą rasite čia.


Bendradarbiaujame su „Maisto banku“ ir Maltiečiais

Jau daug metų draugaujame su maisto stokojantiesiems padedančiomis organizacijomis – „Maisto banku“ ir Maltiečiais. Apsipirkdami BARBOROJE galite pasirinktus maisto produktus paaukoti bet kuriai iš šių organizacijų – šiuos produktus mes surenkame ir reguliariai perduodame organizacijoms. Tikime, kad tokiu būdu prisidedame prie socialinės atskirties ir skurdo mažinimo.


Prisidedame prie „Rimanto Kaukėno paramos grupės“ veiklos

Norėdami įnešti daugiau spalvų į onkologinėmis ligomis sergančių mažųjų vaikystę, bendradarbiaujame su „Rimanto Kaukėno paramos grupe“. Siekiame praskaidrinti vaikų kasdienybę ir atkreipti tiek savo klientų, tiek visuomenės dėmesį į jiems reikalingą pagalbą.


Kitos iniciatyvos

Į socialinės atsakomybės veiksmus įtraukiame ir savo darbuotojus. Kartu su projektu „Vaikų svajonės“ pakvietėme darbuotojus išpildyti vaikų svajones. Įmonės darbuotojai paaukojo pinigų, už kuriuos išpildėme net 15-os Vaikų dienos centrų svajones – nupirkome ir perdavė jiems 32 kamuolius aktyvesniam vaikų laisvalaikiui.


VERSLO ETIKOS KODEKSAS

Sąžiningumas, skaidri veikla, pagarba, socialinė atsakomybė – principai, kurių laikomės savo veikloje. Drauge su kitomis „Vilniaus prekybos“ grupės įmonėmis vadovaujamės bendru Verslo etikos kodeksu, su kuriuo galite susipažinti čia.


LYGIŲ GALIMYBIŲ IR ĮVAIROVĖS POLITIKA

Drauge su kitomis MAXIMA GRUPĖS įmonėmis BARBORA savo veikloje vadovaujasi Lygių galimybių ir įvairovės politika, kurios tikslas – išdėstyti pagrindinius lyčių lygybės ir nediskriminavimo kitais pagrindais principus ir reikalavimus kartu su jų įgyvendinimo gairėmis, kurių laikymasis kasdienėje įmonės veikloje sudaro prielaidas bei sąlygas įgyvendinti aukščiausius verslo etikos standartus. BARBORA pripažįsta, kad įvairovė ir lygios galimybės yra atviros, progresyvios ir tvariai augančios visuomenės pagrindas. Todėl siekia sukurti tokią darbo aplinką, kurioje būtų puoselėjamas ir ginamas kiekvieno orumas, asmenys būtų gerbiami nepaisant individualių tapatybės bruožų, o Darbuotojų darbas būtų vertinamas pagal rezultatus ir vertybinę elgseną. BARBORA taiko nulinės tolerancijos politiką žeminimui, priekabiavimui, diskriminavimui ar kitokioms engimo formoms. Su Lygių galimybių ir įvairovės politika galite susipažinti čia.


TIEKĖJŲ ELGESIO KODEKSAS

Tiekėjų elgesio kodeksas išdėsto pagrindines BARBORA tiekėjų elgesio nuostatas, kurių laikymasis sudaro prielaidas bei sąlygas įgyvendinti aukščiausius verslo etikos standartus tiekimo grandinėje. BARBORA kartu su kitomis MAXIMA Grupės įmonėmis siekia stiprinti tvarų bendradarbiavimą su tiekėjais, propaguojant teisėtą, profesionalią ir sąžiningą praktiką, apimančią pagarbos žmogaus teisėms, verslo etikos ir aplinkosauginius tikslus. Su tiekėjų elgesio kodeksu galite susipažinti čia.