Akcijų ir žaidimų taisyklės


PIRK BARBORA.LT UŽ 70 EUR AR DAUGIAU IR GAUK DOVANŲ!

Akcijos organizatorius: UAB „Barbora“, įmonės kodas 302908069, buveinė Ozo g. 25, LT-07150 Vilnius (toliau – Akcijos organizatorius).

Akcijos laikotarpis: Akcija vyksta 2022 m. lapkričio 25 d. – 2022 m. lapkričio 30 d. (imtinai).

 

AKCIJOS SĄLYGOS:

 1. Akcijoje gali dalyvauti visi ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus Lietuvos Respublikos teritorijoje gyvenantys fiziniai asmenys, išskyrus Akcijos organizatoriaus darbuotojus bei jų šeimos narius (tėvai, įtėviai, vaikai, įvaikiai, broliai, seserys, sutuoktiniai).
 2. Akcijos dalyviai – parduotuvėje www.barbora.lt užsiregistravę klientai, kurie Akcijos laikotarpiu vieno pirkimo metu pirko el. parduotuvėje www.barbora.lt prekių už 70 Eur ir daugiau, pasirinko prekių pristatymą (į namus ar automobilį) 2022 m. lapkričio 25-30 d. bei šio pirkimo metu nuolaidos kodo laukelyje įvedė Akcijos kodą NORIUDAR.
 3. Su kodu NORIUDAR Akcijoje galima dalyvauti tik vieną kartą, šis kodas aktyvus nuo 2022 m. lapkričio 25 d. iki 2022 m. lapkričio 30 d. (imtinai).
 4. Į galutinę 70 Eur apsipirkimo sumą nėra įtraukiamas pakavimo mokestis bei kupono suteikiamos nuolaidos suma, t. y. 70 Eur suma yra grynoji prekių suma.
 5. Akcija galioja tik tiems klientams, kurie sutinka gauti dovanas (nėra atsisakę gauti dovanas skiltyje „Mano nustatymai“ https://barbora.lt/mano-duomenys/vartotojo-nustatymai).

 

AKCIJOS DOVANOS IR JŲ ĮTEIKIMO TVARKA

 1. Prizinį fondą sudaro:

Didžiosios dovanos:

 • FILORGA Advento kalendorius, 5 vnt.

Mažosios dovanos:

 • Žmonės Cinema abonementai (3 mėn.), 300 vnt .
 • „Milka“ šokoladai, 300 vnt.
 • Mionetto nealkoholinis putojantis vynas, 70 vnt.
 • GEISHA šokoladai, 500 vnt.
 • Nealkoholinis vynas CARL JUNG Gluch 'chen (0,5%), 750 ml, 1400 vnt. 
 • MARGARITA MOIST&MINERALS Drėkinamasis veido tonikas su „Birutės“ mineraliniu vandeniu 200ml, 450 vnt. 
 • Margarita MOIST&MINERALS Drėkinamasis veido kremas su „Birutės“ mineraliniu vandeniu 50ml, 450 vnt. 

Akcijos organizatorius pasilieka teisę Akcijos eigoje Mažųjų dovanų kiekį ir/ar asortimentą didinti/plėsti.

 1. Dovanos yra parenkamos atsitiktine tvarka (pasirinkti norimos dovanos nėra galimybės).
 2. Dovanos įteikimo ir informavimo apie dovanos gavimą tvarka:

3.1. apie mažosios dovanos gavimą Akcijos dalyvis nėra papildomai informuojamas telefonu; mažoji dovana jam įteikiama užsakymo pristatymo metu;

3.2. apie didžiosios dovanos gavimą Akcijos dalyvis informuojamas papildomai telefonu, nurodytu jo turimoje paskyroje, iki užsakymo pristatymo, o didžioji dovana įteikiama bei kartu pasirašomas dovanos įteikimo priėmimo-perdavimo aktas užsakymo pristatymo metu arba kitu su Akcijos dalyviu iš anksto suderintu laiku.

 1. Didžiosios dovanos gavimo atveju Akcijos dalyvis privalo Akcijos organizatoriui pateikti asmens dokumentą ir šiuos savo duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, gyv. vietos adresas. Jei Akcijos dalyvis negali pateikti šiose taisyklėse nurodytų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų arba pateikta informacija nesutampa su www.barbora.lt paskyroje esančiais duomenimis, didžioji dovana nebus išduota.
 2. Akcijos organizatorius įsipareigoja sumokėti mokesčius, susijusius su Akcijos dovanomis, jei tokie yra taikomi, ir deklaruoti juos Valstybinei mokesčių inspekcijai.
 3. Akcijos organizatorius neprisiima atsakomybės dėl bet kokių nuostolių (įskaitant netiesioginius, specialiuosius ar lygiagrečiuosius nuostolius ir prarastą pelną, tačiau tuo neapsiribojant), papildomų išlaidų ar žalos, patirtos (nepriklausomai nuo to, ar jie yra susiję su kokio nors asmens aplaidumu) ryšium su šiuo konkursu, prizo priėmimu arba jo naudojimu, išskyrus atsakomybę, nuo kurios atsiriboti neleidžia teisės aktai..
 4. Jei nustatoma, kad kurios nors iš šių sąlygų ir nuostatų yra negaliojančios, neteisėtos arba neįgyvendinamos, tai neturės įtakos likusių nuostatų galiojimui visa jų apimtimi.

 KITOS SĄLYGOS

 1.  Visi ginčai, kylantys dėl Akcijos, yra sprendžiami derybų būdu. Jei susitarimo nepavyksta pasiekti derybomis, ginčai yra sprendžiami Lietuvos teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Akcijos organizatoriaus buveinės vietą.
 2. Akcijos organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti Akcijos ir panaikinti prizus dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) iš karto po to, kai dalyviai informuojami apie Akcijos nutraukimą viešai.
 3. Akcijos organizatorius turi teisę be išankstinio įspėjimo keisti ar papildyti šias Akcijos taisykles, apie tai dalyvius informuodamas puslapyje https://barbora.lt/info/akciju-zaidimu-taisykles
 4. Akcijos organizatorius įsipareigoja užtikrinti jam perduotų asmens duomenų saugumą ir neperduoti jų tretiesiems asmenims, išskyrus Valstybinę mokesčių inspekciją, kuriai teisės aktų nustatyta tvarka ir atvejais duomenys turi būti perduodami mokesčių sumokėjimo ir prizo deklaravimo tikslais.
 5. Visos pretenzijos, susijusios su Akcijos organizavimu ir (arba) jo vykdymu, turi būti surašytos raštu ir siunčiamos Akcijos organizatoriui el. pašto adresu info@barbora.lt. Į skundus bus atsakyta ne vėliau kaip per 14 dienų nuo skundo gavimo dienos.

________________________________________________________________________________________

Akcijos „Perkant ŽEMAITIJOS PIENO produktų už ne mažiau nei 5 EUR vienas iš JON-CHEDAR dovanų“ taisyklės:
1.    Akcija galioja el. parduotuvėje www.barbora.lt užsiregistravusiems klientams, kurie el. parduotuvėje www.barbora.lt  vieno pirkimo metu pirko ŽEMAITIJOS PIENO produktų už ne mažiau nei 5 EUR ir pasirinko prekių pristatymą Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos Barboros aptarnaujamoje teritorijoje (į namus ar automobilį ) 2022 m. lapkričio 22 d. – lapkričio 28 d.
2.    Į galutinę apsipirkimo sumą nėra įtraukiamas pakavimo mokestis (0,69 EUR), pristatymo mokestis ir kupono suteikiamos nuolaidos suma.
3.    Akcija galioja tik tiems klientams, kurie sutinka gauti dovanas (nėra atsisakę gauti dovanas skiltyje „Mano nustatymai“ https://barbora.lt/mano-duomenys/vartotojo-nustatymai).
4.    Įvykdžius šių taisyklių sąlygas, dovana – pakelis čederio gabaliukų „JON-CHEDAR“ (BBQ, CAJUN ar Tzatziki & chilli) akcijos dalyviui įteikiama kartu su užsakymu.
5.    Dovana – pakelis čederio gabaliukų „JON-CHEDAR“ yra parenkama atsitiktine tvarka (pasirinkti norimo skonio nėra galimybės).  
6.    Dovanų kiekis ribotas.

_____________________________________________________________________________________

Pirkdami NEUTRAL prekių už 7 EUR ir daugiau galite laimėti PHILIPS 7000 series RANKINĮ DRABUŽIŲ GARINTUVĄ arba 1 iš 10 NEUTRAL produktų rinkinių

Žaidimas „Pirkdami NEUTRAL prekių už 7 EUR ir daugiau galite laimėti PHILIPS 7000 series RANKINĮ DRABUŽIŲ GARINTUVĄ arba 1 iš 10 NEUTRAL produktų rinkinių!!“ – komercinis žaidimas (toliau – Žaidimas).

Žaidimo organizatorius: UAB ,,EUGESTA“, įmonės kodas 121539735, buveinė Kibirkšties g. 8, 02242 Vilnius, el.paštas: aiste.skirmantaite@eugesta.lt (toliau – Žaidimo organizatorius).

Žaidimo partneris: UAB „Barbora“, įmonės kodas 302908069, buveinė Ozo g. 25, LT-07150 Vilnius (toliau – Žaidimo partneris).

Žaidimo laikotarpis: Žaidimas vyksta 2022 m. lapkričio 22 d. – lapkričio 28 d. imtinai.

TEISĖ DALYVAUTI:

 1. Žaidime gali dalyvauti visi ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus Lietuvos Respublikos teritorijoje gyvenantys fiziniai asmenys, išskyrus Žaidimo organizatoriaus ir Žaidimo partnerio darbuotojus bei jų šeimos narius (tėvai, įtėviai, vaikai, įvaikiai, broliai, seserys, sutuoktiniai).
 2. Žaidimo dalyviai – parduotuvėje www.barbora.lt užsiregistravę klientai, kurie Žaidimo laikotarpiu apsipirkimo el. parduotuvėje www.barbora.lt ir pirkimo metu įsigijo NEUTRAL prekių už ne mažesnę nei 7 Eur sumą.
 3. Žaidimo dalyviai prisiima atsakomybę už teisingos ir tikslios informacijos pateikimą (suvedimą) savo el. parduotuvės barbora.lt paskyroje.
 4. Kiekvienas asmuo, šiose taisyklėse numatyta tvarka dalyvaudamas Žaidime, sutinka, kad laimėjimo atveju Žaidimo partneris paskelbs jo vardą ir pavardę barbora.lt puslapyje bei BARBORA socialiniuose tinkluose (savo Facebook, Instagram, Tik Tok paskyrose), o prizo įteikimo tikslais perduos laimėtojo asmens duomenis (vardą, pavardę, tel. numerį, el. pašto adresą, gyv. vietos adresą) Žaidimo organizatoriui, bei patvirtina, kad su šiomis taisyklėmis susipažino, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.

Žaidimo dalyviais pripažįstami tik tie asmenys, kurie atitinka visus šių taisyklių reikalavimus.

ŽAIDIMO PRIZAI:

 1. Žaidimo prizai – 1 rankinis drabužių garintuvas, kurio vertė 90 Eur ir 10 NEUTRAL produkcijos rinkinių (vieną rinkinį sudaro 3 vnt. buitinės chemijos prekių ir 4 vnt. kosmetikos prekių), rinkinio vertė – 30 Eur.
 2. Žaidimo prizai negali būti pakeisti jokiais kitais prizais ir už juos negali būti kompensuojama grynaisiais pinigais.

ŽAIDIMO PRIZŲ PRISTATYMAS:

 1. Žaidimo laimėtojai išrenkami atsitiktiniu būdu 2022 m. lapkričio 29 d.
 2. Žaidimo partneris susisiekia su Žaidimo laimėtojais kontaktiniais duomenimis, kurie yra nurodyti Žaidimo dalyvio paskyroje internetinėje parduotuvėje www.barbora.lt, per 5 darbo dienas nuo Žaidimo laimėtojų išrinkimo dienos.
 3. Jei su Žaidimo laimėtoju neįmanoma susisiekti, t. y. jis neatsiliepia telefonu ir (arba) neatsako į el. laiškus, per 10 darbo dienų nuo laimėtojo informavimo, Žaidimo laimėtojas netenka teisės į prizą, o Žaidimo organizatorius pasilieka teisę suteikti prizą tokiu pat būdu išrinktam pakaitiniam laimėtojui.
 4. Žaidimo laimėjimo atveju Žaidimo laimėtojas privalo Žaidimo organizatoriui pateikti asmens dokumentą ir šiuos duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, gyv. vietos adresas. Žaidimo vykdymo tikslu tvarkomi duomenys gaunami tiesiogiai iš Žaidimo dalyvio. Jei Žaidimo laimėtojas negali pateikti šiose taisyklėse nurodytų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų arba pateikta informacija nesutampa su www.barbora.lt paskyroje esančiais duomenimis, prizas nebus išduotas.
 5. Žaidimo prizo pristatymo tikslais Žaidimo partneris perduos Žaidimo organizatoriui Žaidimo laimėtojo asmens duomenis. Žaidimo organizatorius įsipareigoja užtikrinti jam perduotų asmens duomenų saugumą ir neperduoti jų tretiesiems asmenims, išskyrus Valstybinę mokesčių inspekciją, kuriai teisės aktų nustatyta tvarka ir atvejais duomenys turi būti perduodami mokesčių sumokėjimo ir prizo deklaravimo tikslais.
 6. Žaidimo prizus laimėtojams perduoda Žaidimo organizatorius ne vėliau kaip per 20 dienų nuo laimėtojo išrinkimo dienos.
 7. Atsiimant Žaidimo prizą Žaidimo laimėtojas ir Žaidimo organizatorius pasirašo prizo priėmimo–perdavimo aktą. Atsiėmęs prizą ir pasirašęs priėmimo–perdavimo aktą, prizo laimėtojas patvirtina, kad pretenzijų dėl prizo nei Žaidimo organizatoriui, nei Žaidimo partneriui neturi.
 8. Žaidimo organizatorius įsipareigoja sumokėti mokesčius, susijusius su Žaidimo prizu, jei tokie taikomi, ir deklaruoti juos Valstybinei mokesčių inspekcijai.
 9. Jei nustatoma, kad kurios nors iš šių sąlygų ir nuostatų yra negaliojančios, neteisėtos arba neįgyvendinamos, tai neturės įtakos likusių nuostatų galiojimui visa jų apimtimi.

KITOS SĄLYGOS

 1. Visi ginčai, kylantys dėl Žaidimo, yra sprendžiami derybų būdu. Jei susitarimo nepavyksta pasiekti derybomis, ginčai yra sprendžiami Lietuvos teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Žaidimo organizatoriaus buveinės vietą.
 2. Žaidimo organizatorius ir/ar Žaidimo partneris turi teisę vienašališkai nutraukti Žaidimą ir panaikinti prizus dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) iš karto po to, kai dalyviai informuojami apie Žaidimo nutraukimą viešai.
 3. Žaidimo organizatorius ar/ir Žaidimo partneris turi teisę be išankstinio įspėjimo keisti ar papildyti šias Žaidimo taisykles, apie tai dalyvius informuodamas puslapyje https://www.barbora.lt/info/konkursai .
 4. Žaidimo organizatorius ir Žaidimo Partneris įsipareigoja užtikrinti jam perduotų asmens duomenų saugumą ir neperduoti jų tretiesiems asmenims.
 5. Visos pretenzijos, susijusios su Žaidimo organizavimu ir (arba) jo vykdymu, turi būti surašytos raštu ir siunčiamos Žaidimo organizatoriui el. pašto adresu skirmantaite@eugesta.lt Į skundus bus atsakyta ne vėliau kaip per 14 dienų nuo skundo gavimo dienos.