Akcijų ir žaidimų taisyklėsAkcijos „Kalėdinė mašinėlė“ taisyklės:

 1. Akcija galioja el. parduotuvėje www.barbora.lt užsiregistravusiems klientams, kurie pateikdami užsakymą el. parduotuvėje www.barbora.lt  pasirinko pristatymą į namus 2022 m. gruodžio 1-23 d. bei užsakymo pristatymo metu ant savo išorinės lauko durų pusės buvo užsikabinę iš BARBOROS popierinio maišo išlankstytą Kalėdinę Barboros mašinėlę.
 2. Mūsų kurjeriai pasistengs pradžiuginti kiekvienos išlankstytos Kalėdinės Barboros mašinėlės savininką įvairiomis dovanėlėmis.
 3. Kiekvienas klientas gali dalyvauti akcijoje neribotą kartų skaičių ir kiekvieną kartą padarius užsakymą bei įvykdžius kitas akcijos sąlygas tikėtis dovanos.
 1. Dovanos yra parenkamos atsitiktine tvarka (pasirinkti norimos dovanos nėra galimybės).
 2. Dovanų kiekis ribotas.

Vaizdo instrukciją rasi čia: https://youtu.be/d6UlopvZjmU

_____________________________________________________________________________________

Pirk bet kurį KAKĖS MAKĖS produktą, gauk KAKĖS MAKĖS šampūną dovanų ir laimėk didįjį prizą – KAKĖS MAKĖS apsilankymą namuose

 

Akcijos organizatorius: UAB „Barbora“, įmonės kodas 302908069, buveinė Ozo g. 25, LT-07150 Vilnius (toliau – Akcijos organizatorius).

Akcijos laikotarpis: Akcija vyksta 2022 m. gruodžio 2 d. – 2022 m. gruodžio 19 d. (imtinai).

 

AKCIJOS SĄLYGOS:

 1. Akcijoje gali dalyvauti visi ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus Lietuvos Respublikos teritorijoje gyvenantys fiziniai asmenys, išskyrus Akcijos organizatoriaus darbuotojus bei jų šeimos narius (tėvai, įtėviai, vaikai, įvaikiai, broliai, seserys, sutuoktiniai).
 2. Akcijos dalyviai – parduotuvėje www.barbora.lt užsiregistravę klientai, kurie Akcijos laikotarpiu pirko el. parduotuvėje www.barbora.lt bet kurią KAKĖS MAKĖS prekės ženklo prekę, pasirinko prekių pristatymą (į namus ar automobilį) 2022 m. gruodžio 2-19 d. bei šio pirkimo metu nuolaidos kodo laukelyje įvedė Akcijos kodą KAKEMAKE.
 3. Su kodu KAKEMAKE Akcijoje galima dalyvauti tik vieną kartą, šis kodas aktyvus nuo 2022 m. gruodžio 2 d. iki 2022 m. gruodžio 19 d. (imtinai).
 4. Akcija galioja tik tiems klientams, kurie sutinka gauti dovanas (nėra atsisakę gauti dovanas skiltyje „Mano nustatymai“ https://barbora.lt/mano-duomenys/vartotojo-nustatymai).
 5. Akcijos dalyviais pripažįstami tik tie asmenys, kurie atitinka visus šių taisyklių reikalavimus.

AKCIJOS DOVANOS IR JŲ ĮTEIKIMO TVARKA

 1. Prizinį fondą sudaro:

Mažoji dovana: KAKĖS MAKĖS obuolių kvapo šampūnas, 1 000 vnt. Akcijos organizatorius pasilieka teisę Akcijos eigoje Mažųjų dovanų kiekį ir/ar asortimentą didinti/plėsti.

 

Pagrindinis prizas: KAKĖS MAKĖS personažo apsilankymas namuose, 5 vnt.

 1. Įvykdžius šios Akcijos sąlygas mažoji dovana - KAKĖS MAKĖS obuolių kvapo šampūnas įteikiama kartu su užsakymu kiekvienam Akcijos dalyviui.
 2. Pagrindinio prizo laimėtojai bus išrenkami 2022 m. gruodžio 20 d. iš visų Akcijos sąlygas atitinkančių užsakymų, gautų Akcijos laikotarpiu atsitiktine tvarka. Bus išrinkti 5 (penki) pagrindinio prizo – KAKĖS MAKĖS personažo apsilankymas namuose – laimėtojai.
 3. Pagrindinio prizo laimėtojai turės galimybę pasikviesti KAKĖS MAKĖS personažą į savo namus, vizito vieta ir laikas yra derinamas su laimėtoju individualiai, o personažo aktorius parenkamas Žaidimo organizatoriaus. Laimėtojas pageidaujamą apsilankymo datą turi nurodyti Akcijos organizatoriui ne vėliau kaip likus 2 (dviem) savaitėms iki numatomos apsilankymo datos. Personažo dalyvavimo šventėje laikas – 1 (viena) valanda pagal personažo parengtą programą. Pagrindinis prizas galios vienerius metus nuo laimėjimo dienos.
 4. Akcijos organizatorius susisiekia su Akcijos pagrindinio prizo laimėtoju jo kontaktiniais duomenimis (telefonu ir/ar el. paštu), nurodytais Akcijos dalyvio paskyroje el. parduotuvėje www.barbora.lt, per 7 darbo dienas nuo Žaidimo laimėtojo išrinkimo dienos
 5. Jei su Akcijos pagrindinio prizo laimėtoju neįmanoma susisiekti (jis neatsiliepia telefonu ir (arba) neatsako į el. laiškus) praėjus 10 darbo dienų pranešimo išsiuntimo el. paštu dienos laimėtojas netenka teisės į prizą, o Akcijos organizatorius pasilieka teisę suteikti prizą tokiu pat būdu išrinktam pakaitiniam laimėtojui.
 6. Pagrindinio prizo laimėjimo atveju Akcijos laimėtojas privalo Akcijos organizatoriui pateikti asmens dokumentą ir šiuos savo duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, gyv. vietos adresas ar el. pašto adresas, jei Akcijos pagrindinio prizo laimėtojas pageidauja, kad prizas jam būtų įteiktas el. paštu. Akcijos vykdymo tikslu tvarkomi duomenys gaunami tiesiogiai iš Akcijos dalyvio. Jei Akcijos pagrindinio prizo laimėtojas negali pateikti šiose taisyklėse nurodytų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų arba pateikta informacija nesutampa su www.barbora.lt paskyroje esančiais duomenimis, prizas nebus išduotas.
 7. Akcijos dovanas Akcijos dalyviams ir pagrindinį prizą jų laimėtojams perduoda Žaidimo organizatorius.
 8. Akcijos dovanos ir prizai į kitus prizus ar grynuosius pinigus nekeičiami
 9. Atsiimant pagrindinį Žaidimo prizą Žaidimo laimėtojas ir Žaidimo organizatorius pasirašo prizo priėmimo–perdavimo aktą. Atsiėmęs prizą ir pasirašęs priėmimo–perdavimo aktą, prizo laimėtojas patvirtina, kad pretenzijų dėl prizo Žaidimo organizatoriui neturi.
 10. Akcijos organizatorius įsipareigoja sumokėti mokesčius, susijusius su Akcijos prizu, jei tokie yra taikomi, ir deklaruoti juos Valstybinei mokesčių inspekcijai.
 11. Akcijos organizatorius neprisiima atsakomybės dėl bet kokių nuostolių (įskaitant netiesioginius, specialiuosius ar lygiagrečiuosius nuostolius ir prarastą pelną, tačiau tuo neapsiribojant), papildomų išlaidų ar žalos, patirtos (nepriklausomai nuo to, ar jie yra susiję su kokio nors asmens aplaidumu) ryšium su šiuo konkursu, prizo priėmimu arba jo naudojimu, išskyrus atsakomybę, nuo kurios atsiriboti neleidžia teisės aktai.
 12. Jei nustatoma, kad kurios nors iš šių sąlygų ir nuostatų yra negaliojančios, neteisėtos arba neįgyvendinamos, tai neturės įtakos likusių nuostatų galiojimui visa jų apimtimi.
 13. Prizai pristatomi tik Lietuvos Respublikos teritorijos ribose šiuose miestuose: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus, Marijampolė.

 

 KITOS SĄLYGOS

 1. Visi ginčai, kylantys dėl Akcijos, yra sprendžiami derybų būdu. Jei susitarimo nepavyksta pasiekti derybomis, ginčai yra sprendžiami Lietuvos teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Akcijos organizatoriaus buveinės vietą.
 2. Akcijos organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti Akcijos ir panaikinti prizus dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) iš karto po to, kai dalyviai informuojami apie Akcijos nutraukimą viešai.
 3. Akcijos organizatorius turi teisę be išankstinio įspėjimo keisti ar papildyti šias Akcijos taisykles, apie tai dalyvius informuodamas puslapyje https://barbora.lt/info/akciju-zaidimu-taisykles
 4. Akcijos organizatorius įsipareigoja užtikrinti jam perduotų asmens duomenų saugumą ir neperduoti jų tretiesiems asmenims, išskyrus Valstybinę mokesčių inspekciją, kuriai teisės aktų nustatyta tvarka ir atvejais duomenys turi būti perduodami mokesčių sumokėjimo ir prizo deklaravimo tikslais.
 5. Visos pretenzijos, susijusios su Akcijos organizavimu ir (arba) jo vykdymu, turi būti surašytos raštu ir siunčiamos Akcijos organizatoriui el. pašto adresu info@barbora.lt. Į skundus bus atsakyta ne vėliau kaip per 14 dienų nuo skundo gavimo dienos.

_____________________________________________________________________________________

Akcijos „Pirk bet kuriuos 3 x Coca Cola 1,5 l. produktus ir gauk kalėdinę dovaną“ taisyklės:

 1. Akcija galioja el. parduotuvėje www.barbora.lt užsiregistravusiems klientams, kurie el. parduotuvėje www.barbora.lt  vieno pirkimo metu pirko ne mažiau nei 3 vnt. 1,5 l Coca Cola gazuotų gėrimų (Original Taste ar Coca Cola Zero) ir pasirinko prekių pristatymą Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos Barboros aptarnaujamoje teritorijoje (į namus ar automobilį) 2022 m. gruodžio 8 d. – gruodžio 12 d.
 2. Akcija galioja tik tiems klientams, kurie sutinka gauti dovanas (nėra atsisakę gauti dovanas skiltyje „Mano nustatymai“ https://barbora.lt/mano-duomenys/vartotojo-nustatymai).
 3. Įvykdžius šių taisyklių sąlygas, dovana – Coca Cola kojinės (galimybės pasirinkti dydį nėra) akcijos dalyviui įteikiama kartu su užsakymu.
 4. Dovanų kiekis ribotas..